logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ฯ (แบบ ธร3801) ปรับปรุง
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร-สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร-สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร-สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร