logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ เปิดลงทะเบียน "โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์" แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


กรมธนารักษ์ ผุดบ้านข้าราชการ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) (ติดโรงงานทอกระสอบ)  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

ลงทะเบียนคลิก >> "ระบบการจองสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์" <<

ตั้งแต่วัน 15 - 24 สิงหาคม 2563

นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มีนโยบายนำที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการมาดำเนินการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นที่่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้างดังกล่าว ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

 

โดยกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ดำเนินโครงการดังกล่าวบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 84 แปลงๆ ละ 100 ตารางวา มีทั้งหมด 3 แบบบ้าน

         1. บ้านแบบ A  มี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,900,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 216.67 ตารางเมตร

         2. บ้านแบบ B  มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,500,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 149.82 ตารางเมตร

         3. บ้านแบบ C  มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,300,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 118.71  ตารางเมตร


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการบำนาญ

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

*** โดยจะพิจารณาผู้มีสิทธิในกลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิไม่ครบตามจำนวนแปลง จะพิจารณากลุ่มที่ 2 -3 ตามลำดับ และขอรับสิทธิได้เพียงรายละ 1 สิทธิ ***

 

ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับเงื่อนไขการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆได้ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ได้รับสิทธิการเช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี ต่ออายุสัญญาได้อีก 30 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบฯ และเช่าที่ราชพัสดุในอัตราผ่อนปรนตามระเบียบฯ 25 % ต่อปี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

 

ต้องการเข้าร่วมโครงการ คลิกตามลิงค์ด้านล่าง

ลงทะเบียนคลิก >> "ระบบการจองสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์" <<

ตั้งแต่วัน 15 - 24 สิงหาคม 2563

 

 


 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คุณสมบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf 51 KB 32
แผนที่.pdf 134 KB 40
รูปแบบบ้านและผังโครงการ.pdf 439 KB 47

อัลบั้มภาพ

15 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2,620 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การจายแลกเหรียญชุด 10 วาระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติในโอกาสที่กรมธนารักษ์...
  29 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ไทย เปิดรับจอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุล...
  1 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง