logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.).pdf 117 KB 37
เรืองบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 250 KB 42
เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง.pdf 464 KB 33
เรื่องปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 920 KB 34
การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ.pdf 569 KB 31
กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด.pdf 279 KB 35
กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน.pdf 363 KB 39
30 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 445 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  19 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  23 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง