logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
เรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.).pdf 117 KB 11
เรืองบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 250 KB 12
เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง.pdf 464 KB 9
เรื่องปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน.pdf 920 KB 10
การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ.pdf 569 KB 8
กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด.pdf 279 KB 8
กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน.pdf 363 KB 8
30 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  31 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการ...
  16 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศ...
  26 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 123 ครั้ง