logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ จำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์ 

โดยจัดทำ จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

   • เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำนวนผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ ราคาจำหน่ายเหรียญละ 200 บาท พร้อมตลับ ใบรับรองและกล่อง

   • เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำนวนผลิตไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ ราคาจ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท พร้อมตลับ

โดยมีลวดลายของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว ดังนี้

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ทรงประดับเหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ ๙๐ ปี กรมธนารักษ์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ไม่รับจอง) ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง

   • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2565-7944

   • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2282-4109

   • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2618-6340

ส่วนภูมิภาค

   • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์

   • www.treasury.go.th (บริการออนไลน์  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0-2565-7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0-2059-4999

อัลบั้มภาพ

19 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  19 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  23 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง