logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักร และทรงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเยียวยาผู้ที่ได้รับความสูญเสีย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระบารมีของทั้งสองพระองค์เป็นที่ประจักษ์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

     ***** ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ทรงประดับเข็มตรา เครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

     *****ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เบื้องล่างมีข้อความว่า “๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประเทศไทย” ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท”

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว เริ่มจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

อัลบั้มภาพ

21 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ...
  31 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาหนังส...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง