logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ แนะนำการใช้งาน TRD SMART PAY แอปพลิเคชัน ของกรมธนารักษ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ


กรมธนารักษ์ ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดยผู้เช่าฯ สามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการช่างที่ราชพัสดุ รวมถึงการชำระเงินเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม เงินอื่นๆ และการยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชัน "TRD SMART PAY" 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสอบถาม โทร. 0-2618-6338 หรือ 0-32298-5181 / หรือ ติดต่อสอบถามกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ไ้ด้ทั่วประเทศ 

 

วิธีการติดตั้ง  : สามารถค้นหาผ่าน App Store / Paly Store โดยค้นหาคำว่า "TRD SMART PAY" แล้วกดติดตั้ง 

**คู่มือการใช้ง่าย ตามที่แนบด้านล่างนี้**

 


 

อัลบั้มภาพ

14 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 2,242 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ...
  31 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาหนังส...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง