logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี ณ วัดยางใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันจัดกิจกรรม ทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ 91 ปี ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดยางใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม

อัลบั้มภาพ

31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ บนที่ราชพัสดุ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาหนังส...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
  26 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง