logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

                    การท่าเรือแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ซึ่งวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ในปี พ.ศ.2566 การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีอายุครบ 72 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในและนานาประเทศ และไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป จึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลก 20.-บาท

รายละเอียดของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มีดังนี้

ลักษณะ          เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร

น้ำหนัก           เหรียญละ 15 กรัม

ขนาด             เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร

ลวดลาย         ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

                   ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ประจำการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๗๒ ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกว่าราคาว่า "๒๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

จำนวนการผลิต    ไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว เริ่มจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-390608 , 044-390609 , 044-230150 , 044-243672 

อัลบั้มภาพ

19 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 143 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  23 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอ...
  เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
  3 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง