logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ในพฤหสับดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเษตร
  11 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนช...
  8 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • การจายแลกเหรียญชุด 10 วาระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง