logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมครั้งที่ 8/2563 ณ บริเวณก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่)

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมครั้งที่ 8/2563 ณ บริเวณก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนก่อสร้าง และตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

 

   ผลการตรวจรับงวดที่ 9

- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า  และระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

- ติดตั้งราวบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ติดตั้งป้ายชื่อสำนักงาน แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ทาสีรั้ว แล้วเสร็จ

- ติดตั้งถับเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียอาคาร แล้วเสร็จ

- ทาสีฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

 


 

อัลบั้มภาพ

18 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564  นายทวีชัย  ลิยี่เก ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ...
  14 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2563
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง
 • นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ตรวจสภาพอาคารชุดขอจดทะเบียน...
  14 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง