logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้ดำเนินการภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 บริเวณแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 521

 
เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายจัดประชุมโครงการ
"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
คปภ.ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.อ.ส. ประชุมให้ความรู้ราษฎร เกี่ยวกับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
บริเวณแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 521 
 

 

อัลบั้มภาพ

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันผู้นำชุมช...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • วันพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่ร่วมกันกับผู...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง