logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2566

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนายรัชต์พงษ์  ชัยปัทมานนท์

2. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนายดำรงค์  มีเทียน

3. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนางสาวธัญชนก  ทรงทรัพย์กุล

4. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายว่าที่ร้อยตรี ฤทธิยา  คำทอง

โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเม...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวใ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง