logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2566

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนายรัชต์พงษ์  ชัยปัทมานนท์

2. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนายดำรงค์  มีเทียน

3. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายนางสาวธัญชนก  ทรงทรัพย์กุล

4. การพิจารณาคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดิน รายว่าที่ร้อยตรี ฤทธิยา  คำทอง

โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

10 พฤศจิกายน 2566 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่อง...
  24 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน...
  26 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินรา...
  31 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง