logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร หรือวิธีแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องเรียนฯ

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร หรือวิธีแก้ไขปัญหา

กรณีราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ที่ราชพัสดุ

แปลงหมายเลขทะเบียน นม. 521 (บางส่วน) เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา

และโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 


 

อัลบั้มภาพ

18 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564  นายทวีชัย  ลิยี่เก ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ...
  14 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 11/2563
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง
 • นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ตรวจสภาพอาคารชุดขอจดทะเบียน...
  14 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง