logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ประชุมตรวจรับอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) งวดที่ 7

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2563 ณ บริเวณก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนก่อสร้าง และตรวจรับมอบงานงวดที่ 7  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (ฉบันที่ 1) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562  

 

ผลการตรวจรับงวดที่ 7

- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

- ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบคอมพิวเตอร์ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายระบบรักษาความปลอดภัยชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 

 


 

อัลบั้มภาพ

24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถ...
  14 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมพ...
  9 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 147 ครั้ง
 • วันที่พุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสมพร เฟื่องกฤษฎา นักประเมินราคาทร...
  1 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง