logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ "โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยอำเภอปักธงชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

"โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300"

และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย นายเด่นภูมิ ผ่องสีดา

ณ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัลบั้มภาพ

13 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  24 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อม...
  20 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง