logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมที่ดิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 80 ราย

อัลบั้มภาพ

18 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเม...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวใ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง