logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2565 โดยมี
นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

2.การปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินภายในโครงการอาคารพาณิชย์1 ตลาดเทิดไท

3.การกำหนดราคาประเมินห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่

4.การปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562(แก้ไขเพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา

5.การปรับราคาประเมินห้องชุด 5.1 อาคารชุดประเภทพักอาศัย 5.2 อาคารชุดประเภทพักอาศัยตากอากาศ

อัลบั้มภาพ

11 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  24 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  16 พฤศจิกายน 2565
  จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อม...
  20 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง