logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี
นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อัลบั้มภาพ

13 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม โครงก...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • มื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครร...
  17 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิม...
  6 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง