logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยในลำน้ำลําตะคอง ฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยในลำน้ำลําตะคอง ซึ่งเป็นคลองน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านเขตเมืองนครราชสีมา เพื่อเปิดทางน้ำธรรมชาติให้ไหลได้สะดวก ซึ่งเป็นการฟื้นฟู ระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเมืองนครราชสีมา

โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาลำน้ำลําตะคอง พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จํานวน 100 คน ณ วัดสุสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


 

อัลบั้มภาพ

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันผู้นำชุมช...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้ดำเนินการภาย...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • วันพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่ร่วมกันกับผู...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง