logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม โครงการ "ผู้ว่าฯ วิเชียร ชวนเยี่ยมวัด" ประจำเดือนมิถุนายน 2565


เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ วิเชียร ชวนเยี่ยมวัด" ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 และน้อมนำหลักธรรมคำสอน

ทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ก่อให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิตและเป็นการพลิกฟื้นวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตของสังคมไทย

โดยร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแต่พระภิกษุ-สามเณร

โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี 

ณ วัดบึง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 


อัลบั้มภาพ

17 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม โครงก...
  23 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  13 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมพิธีเฉลิม...
  6 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง