logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ" ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กรมราชทัณฑ์

   

 โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. กรมธนารักษ์ ร่วมกั กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยโครงการสงวน    และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  และ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยนาง ปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา แลนายวินัย  แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม กรมราชทัณฑ์ ชั้น 3

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ในการนำที่ราชพัสดุในความครอบครองใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม  เขาพริก  บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นม.1873 (บางส่วน) ตำบลคลองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฯ เนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้) ของประเทศ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อัลบั้มภาพ

8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเม...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  6 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง