logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ประชุมตรวจรับอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) งวดที่ 8


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 7/2563 ณ บริเวณก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (แห่งใหม่) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนก่อสร้าง และตรวจรับมอบงานงวดที่ 8  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (ฉบันที่ 1) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562  

 

       ผลการตรวจรับงวดที่ 8

- กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- กรุกระเบื้องพื้นและผนัง ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบคอมพิวเตอร์ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสางานระบบรักษาความปลอดภัยชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

- เดินท่อพร้อมร้อยสายงานระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ


 

อัลบั้มภาพ

17 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563
  26 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่น...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมครั้งที่ 8/256...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง