logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ

2. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางปานใจ  จิรวัชรเดช

3. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสาวปิยะดา  พุ่มเกาะ

4. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย บริษัท ณัฐพร พร็อพเพอร์ตี้

5. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสาวเบ็ญจพร  ฉัตรแก้ว

6. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสาววันทนี  วิริยะไชโย

7. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย บริษัท อาณาสรา  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

8. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสมจิตร์  วงศ์วชิระ

9. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางมาลินี  จิรวัชรเดช

10. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางมาลี  ชัยปัทมานนท์

11. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางธนาวดี  จารุรัตน์มงคล

12. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายวรวุฒิ  อนุวัตินุโชติกุล และ นายสมภพ  อนุวัตินุโชติกุล

13. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายณัฐนันท์  เกียรติขจรไกล

14. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายเมธา  โล่ห์อัจฉริยะกุล

15. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายวิชาญ  บุญมี

16. การกำหนดราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา

        โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

27 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเม...
  10 พฤศจิกายน 2566
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่อง...
  24 ตุลาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน...
  26 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง