logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566

   เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2566

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางนางสาวกมลชนก พืชเกาะ

2. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสาวรุ่งกานต์ รัตนประสบ

3. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายประเสริฐ ทวีธนถาวร

4. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางดลพร ภูมิค้า

5. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางสาวจิณศิริ พัฒนะวานิช

6. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นางกนกพร พิษาภาคย์

7. การพิจารณาคำร้องราคาประเมิน ราย นายธนพงศ์ จารุรัตน์มงคล

8. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ราย นางสุนิสา พันธ์สวัสดิ์

9. การกำหนดราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา

        โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ชั้น 2

อัลบั้มภาพ

27 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเม...
  30 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวใ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ค...
  21 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง