logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกป่า ณ สถานที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกป่า ณ สถานที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน นม521  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี

อัลบั้มภาพ

17 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563
  26 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่น...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมครั้งที่ 8/256...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง