logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ

ณ บึงหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 


 

อัลบั้มภาพ

14 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2563
  26 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่น...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดประชุมครั้งที่ 8/256...
  18 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง