logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่ร่วมกันกับผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าดำเนินการโครงการ " กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศฯ"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  (ครั้งที่ 9) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันกับผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าดำเนินการโครงการ " กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือนร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง" ลงพื้นที่แจกอาหารกลางวัน ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบฯ ภายในชุมชนเกาะราษฎร์สามัคคี ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันผู้นำชุมช...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เข้...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้ดำเนินการภาย...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง