logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  5 กันยายน 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  8 สิงหาคม 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  7 มิถุนายน 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2559
  3 พฤษภาคม 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  7 เมษายน 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2559
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2558
  12 มกราคม 2559
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  29 ธันวาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2558
  29 ธันวาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2558
  3 เมษายน 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2557
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2558
  23 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2557
  29 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2556
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2556
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  22 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  22 กันยายน 2557
 • ประมาณการรายได้ปี 2555
  3 ธันวาคม 2556
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555
  2 ธันวาคม 2556
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
  31 ตุลาคม 2556
 • ข้อมูลสรุปจำนวนที่ราชพัสดุแต่ละประเภท
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินอื่น
  24 กุมภาพันธ์ 2558