logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

  • เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลบนชั้นข้อมูลหน่วยที่ดินกับตารางรายงานที่ ๓ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
    7 พฤษภาคม 2563
  • เทคนิคการกำหนดราคาประเมินที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Qgis)
    7 พฤษภาคม 2563